پروژه سام شریعتی


 • 05 آذر 1395
 • اسکلت فلزی, تجاری, تاپ دان, اجرا سازه فلزی
Project Description

پروژه سام شریعتی واقع در محله زرگنده تهران به کارفرمایی شرکت سامسونگ با وزن 3600 تن در سال 96-95 انجام گردید

 • Skills
  • پروژه عمران
  • اسکلت فلزی
  • تاپ دان
  • سازه تجاری
  • ساختمان های بلند
 • Client

  Shahab Ziaeie

Share