پروژه بیمارستان عرفان نیایش


  • 07 دی 1395
  • اسکلت فلزی, تجاری
Project Description

پروژه بیمارستان عرفان نیایش واقع در نیایش تهران و کارفرمایی شرکت بیمارستان پزشکان در سال 94-93 به وزن 2000 تن سازنده شرکت فولاد پایدار توسط شرکت پیمانکاری شهاب ضیایی اجرا گردید

  • Skills
    • اسکلت فلزی
    • سازه بیمارستانی
Share