ساختمان پزشکان عرفان


 • 07 دی 1395
 • اسکلت فلزی, تجاری, اجرا سازه فلزی, سازه بیمارستانی
Project Description

ساختمان پزشکان عرفان در سال 93-92 به کارفرمایی بیمارستان عرفان در محله سعادت آباد با وزن 2000 تن اجرا گردید. سازنده سازه شرکت سازه فلز پایدار و اجرای آن توسط شرکت پیمانکاری شهاب ضیایی می باشند.

 • Skills
  • پروژه عمران
  • اسکلت فلزی
  • سازه بیمارستانی
  • ساختمان های بلند
 • Client

  Shahab.Z

Share